GSEB TET 2 Answer Key 2015 Question Paper 26-07-2015 Solutions

By | July 26, 2015

GSEB Teachers Eligibility Test (TET-II) Answer Key & Paper Solutions of 26th July 2015 Examination. Gujarat Secondary Education Board has conducted TET 2 Exam today on 26/07/2015 across the Gujarat. Following questions has been asked on today’s examination.

Gujarat TET 2 Answer Key 26-07-2015 – www.gseb.org

Gujarat Secondary Education Board, gseb Conducted TET 2 Examination for Primary (Std. 1 to 5) and Secondary Teachers (Std. 6 to 8) Recruitment/Bharti in Various Schools. This TET II Written Examination Contains Three Subjects Likes Common Paper-1, Social Science, English Language paper and Maths & Science Paper. Here we are Providing Answer Key / Paper Solutions of Same.  Questions Asked in General Common Paper is Given Below. Here we are Also Providing TET-II Question Paper in PDF with Answer Sheet.

tet-2-answerkey-2015

GSEB TET 2 Answer Sheet

TET-2 Paper-1 (Common) Answer Key 2015

TET-2 Paper-2 (Social Science) Answer Key 2015

● TET-II Language Answer Key 26-07-2015

● TET2 Maths & Science Answer Sheet 2015 PDF

Note: this is TET 2 Provisional Answer Key Published by Gujarat Education department on its official website http://gujarat-education.gov.in/seb/

● TET 2 Language (Bhasha) Question Paper 2015

TET-II GENERAL Common Paper Questions with Answers 27th July 2015

1. Shikshan nu mukhy kary chhe?
Ans: A

2. Shikhvu atale?
Ans: D

3. Shikshan-vidhyarthi vachheno sambandh kevo hovo joia?
Ans: A

4. Ek Shikshak evu anubhave chhe k, tena vidhyarthio tena adhyapan karythi santrusth nathi aavi paristithima shikshake shu karvu joia?
Ans: A

5. Viklang balakona shikshan mate ek shikshak tarike su karvu joia?
Ans: A

6. Shamaveshi Shikshan atale?
Ans:

7. Prathmik kaksha a Vidhyarthioni shikhva sambandhi samshyaona nirakaran mate sarvshresth prakriya kai?
Ans: D

8. Ek Balak ni gandi aadat chhodavvi chhe. – Aa sandrbhama nirdeshit shindhato paiki kaya Adhyayan shidhantni anuprayog karvo joia?
Ans:

9. Vidhyarthione manoranjan karykram yojvathi ichha chhe, to shikshak tarike tame shu karsho?
Ans:

10. Vargkhandma vidhyarthio sathe charcha vadhare safal tyare thase jo charchano vishay
Ans:

11. “Me to saru j paper lakhyu hatu parantu mara sahebe barabar chakashyu nahi atale ochha gun avya” aa vidhan kai bachav prayukti darshave chhe?
Ans:

12. Gujarati madhymani prathmik shalama hindi shikshan ni sharuaat kaya dhoran thi thay chhe?
Ans:

13. Gandhiji prerit buniyadi shikshan na shindhantoma nichena paiki kono shamavesh thato nathi?
Ans:

14. Dhoran-2 ma kya sudhinu shankhya gyan apavama ave chhe?
Ans:

15. Balakne Nibandh lekhan shikhavava matenu sauthi agtynu pagathiyu kayu chhe?
Ans:

16. Ek Abaj ma ketla minda ave?
Ans:

17. Sadgat Narayan bhai desai ni kai kruti char bhagma grantasth thai chhe?
Ans:

18. S.M.C ma nichena paiki kon farajiyat shabhy nathi?
Ans:

19. ‘Tunde Tunde matibhirna’ kehva koni sathe anubandh dharave chhe?
Ans:

20. Jemno buddhiaank 75 thi 90 hoy te keva prakarna balako tarike olkhay chhe?
Ans:

21. Dhimi gatia shikhnar balako mate kai padhatti ahirvadrup ganay chhe?
Ans:

22. “Manvini sampurn vyaktimattanu pragatikaran etale kelvani” kelavnini aa vyakhya kone api hati?
Ans:

23. 21 mi sadina shikshan mateni vicharna karva kaya panche kahyu k – Shikshan a bhittar no khajano chhe.?
Ans:

24. Micro Teaching atale?…….
Ans:

25. Sanosara shtith lokbharti ni sanshthani sthapana kone kari hati?
Ans:

26. Shindhurmi-shabd ni shandhi chhodta_______bane?
Ans:

27. Taono chehro nirdosh hato – vakyma kaya prakarnu visheshan vaprayu chhe?
Ans:

28. Shuny palanpuri upnam kaya kavinu chhe?
Ans:

29. Khoti Jodni shodho
Ans:

30.’Yathashakti’ – Shabd ma kayo samash rahelo chhe?
Ans:

31. Sonet no uddbhav kaya deshma thayo hato?
Ans:

32.Shabdshamuh mate ek shabd apo. – “pehlana shamay ma avi gayelu”?
Ans:

33.nichenamathi kaya kavi aakhyankar tarike prakhyat chhe?
Ans:

34. Kaya shabdjuthma shabkoshno kram sachvayel chhe?
Ans:

35. Nichenamathi kayo shabd alag pade chhe?
Ans:

36. Sachi Jodni sodho.
Ans:

37. “Vagh” prani mateno paryaivayi shabd sodho
Ans:

38. ‘Aakash Kusumvat’ – Shabd prayog kyare vaprvama ave chhe?
Ans:

39. Sudha________to her brother that they should visit Abu the following week.
Ans:

40. ______the terrorist, the police followed him
Ans:

41. This is______Picture _____caused sensation
Ans:

42. Children____________undue important.
Ans:

43. ______they________their meal before you reached?
Ans:

44. I________TV when the telephone rang?
Ans:

45. I’am afraid I’am not hungry. I’ve______eaten lunch.
Ans:

46. The dishes________being served by Kala to the guest now/
Ans:

47. You may take away your shoes as they_______
Ans:

48. Would you like________Chicken
Ans: D

49. Find out the correct spelling from the following.
Ans: B

50. Rabindranath Tagore was one of the________Poets of modern india.
Ans:

51. Tajetarma kaya deshma mahatma gandhiji ni pratimanu anavaran karvama avyu?
Ans:

52. Varsh-2014-15 darmiyan swachh bharat abhiyan na amalikaranma samgr deshma mokharanu sthan prapt karanar rajy kayu chhe?
Ans:

53. Janin vignan ma sansodhan kari Nobel Paritoshik melvnar vaigyanik kon chhe?
Ans:

54. Raypur kaya rajyunu patnagar chhe?
Ans: B

55. Ramat ane kheladini drashita khoti jod kai chhe?
Ans:

56. Rajyma jilla Nyaydhishni nimnuk kon kare chhe?
Ans:

57. Gujarat vidhan shabha bhavannu naam su chhe?
Ans:

58. Bharat nu bhavi tena vargkhandiyma ghaday chhe – Aa vaky konu chhe?
Ans:

59. Kruti ane sahitykarna sandarbhama kayu jodku khotu chhe?
Ans:

60. Char dhamoma kaya dham no shamvesh thayo nathi?
Ans: D

61. Rajy ane tena patanagar ni drashtia khoto vikalp kayo chhe?
Ans: D

62. “Bandharan” no aatma kone kehvama ave chhe?
Ans:

63. “Silent velly” kaya rajyma ave chhe?
Ans: D

64. Vishvano sauthi moto bandh kayo chhe?
Ans:

65. kone saputarani rani kahe chhe?
Ans:

66. 2015 ma bhartiy katokatine ketla varash thaya?
Ans: C

67. Merayu kaya lokonu loknruty chhe?
Ans:

68. watson sangrhalay kya avelu chhe?
Ans: A

69. Dhamal Nruty kaya lokonu chhe?
Ans:

70. Mahatma gandhiji a Gujaratni kai ladatne Dharmyuddh nu naam apyu hatu?
Ans:

71. Chinees Version of Bhagawat Geeta kaya divase Launch thai hatu?
Ans: C

72. Kalam, Kachhadi ane Pachhadi shabdo kai jati sathe sanklayela chhe?
Ans: B

73. 21 Jun nichena mathi koni sathe salagnn nathi?
Ans:

74. 14 January 2013 ni roj somvar hoy to 15 August 2013 na roj kayo vaar ave?
Ans: D

75. Tajetarma bhartiy vayudalne sopvama avel ‘Tejash’ su chhe?
Ans: C

TET: 2 General Common Paper-2

76. Put proper Question tag. I am a physician,_______
Ans:

77. Who can count the stars? means ….
Ans:

78. Smoking is injurious _____ health.
Ans:

79. Choose the correct order of sentence.
Ans:

80. Which Word is wrong for plural number:
Ans:

81. “The Patient had died when the doctor came” – state the proper tense.
Ans:

82. ________my opinion, you should take the advice of a surgeon.
Ans:

83. ‘He brought a good novel’ – change voice:
Ans:

84. Which is correct Sentence:
Ans:

85. Find out wrong group of synonyms.
Ans:

86. Sonu and Mantra love_______
Ans:

87. Find out Types of Noun.
“Gold and Silver are Precious things for ornamnets”
Ans:

88. The Cow is Standing________a tress.
Ans:

89. ‘What a beautiful picture it is!’
–make it simple sentence
Ans:

90. ‘Parth puts on a fine dress everyday.
Ans:

91. If you worked hard, you ____pass this test.
Ans:

92. Make one sentence:
Ans:

93. Jack is really _______ history, especially Japanese history.
Ans:

94. What____________do at work?
Ans:

95. __________we won’t have much to talk about.
Ans:

96. Uncha mandir ni pase pani ni parab chhe – Rekhankit pad kaya prakarnu visheshan dharave chhe?
Ans:

97. Lagn ma tare avavu j padse – rekhankit pad kayu kehvase?
Ans:

98. Ramata balak vahala lage – vakyma rekhankit karel shabdna krudantno prakar olkhavo?
Ans:

99. Aen ghen diva ghen – balkruti koni chhe?
Ans:

100. Nita a Navaratrima nakorda upvash karya – rekhankit shabdno shamash olkhavo?
Ans:

101. hu manvi manav thav to ghanu – panktima kayo alankar samayelo chhe?
Ans:

102. Untt marvu pade avi tarash lagi – rudhi prayogno arth shu thay?
Ans:

103. Ravanukari shabdprayog shodho – “taptap teta tutva mandya ane varsad padyo”.
Ans:

104. “pani pantha” mate kai vaat sari chhe?
Ans:

105. Je shabd koi chokkash vyakti, sthan k padarthni olkh suchave chhe te shabddne su kahe chhe?
Ans:

106. ‘Aavta jalish banane ho’ vakynu karmani vaky chhe?
Ans:

107. ‘Mozar’ shabd no samanarthi shabd chhe?
Ans:

108. ‘Kra’ aksharne shabdkoshana kramma gothavata kaya akshar pachhi tenu sthan avase?
Ans:

109. Nichenamathi su alag pade chhe?
Ans:

110. Aavya-Aavya otara dashna meh, pandarda khetarda re hari kera chhali valyare lol” uproktt kavyapankti kaya kavyni chhe?
Ans:

111. nichena vakymathi kriyavisheshan shodho – “Alya Janak ! te su pan karyu chhe?”
Ans:

112. mari not ma lissa pana chhe – aa vakyma rekhankit shabdd su suchave chhe?
Ans:

113. ‘Vad thai chibhada gale’ atale su?
Ans:
114. Kayu shabd jodku samanarthi chhe?
Ans:

115.

Kaya prakarnu kayu jodku sachu chhe?
Ans:

116. Kaun sa kathan thik nahi hai?
Ans:

117. Sahi vidhan chuniye-
Ans:

118. Bhasha k niyamo k sandarbhme galat vidhan chunia-
Ans:

119. Kruti or uske rachyta ke naam ke sambandh me jo joda galat hai, use pahchaniye-
Ans:

120. in vakyme “Sarvnamik visheshan” ka prayog hua use dhundhiye!
Ans:

121. Nimnlikhit shabdome se kis shabd ka ekvachan or bahuvachan rup saman rahata hai-
Ans:

122. ‘Naak Ragadna’ muhavare ka sahi arth hai-
Ans:

123. Shabdkosh kram ke anushar sahi vikalp chunia-
Ans:

124. Kis shabd me ‘Aani’ pratyy ka prayog nahi huwa hai?
Ans:

125. Nimnlikhit vakyomese sahi viramchinho vala vaky dhundhia-
Ans:

126. Vilom shabdo ka kaun-sa joda galat hai?
Ans:

127. Muhavare aur unke arth ki kaun-sa joda galat hai?
Ans:

128. ‘Shabdsamuh ke liye ek shabdd’ ka sahi vikalp chunia-
Ans:

129. ‘Attyutam’ shabd me prayukt sahi upsarg ka chayan kijia-
Ans:

130. Galat vidhan pahchania-
Ans:

131. Jin vakyme ‘sarvnamik visheshan’ ka prayog huwa, use dhundhia-
Ans:

132. ‘Irsha se jalna’ ke lia upyukt muhavara chunia-
Ans:

133. Galat vidhan pahchania-
Ans:

134. Yojak chinh kise kaha jata hai?
Ans:

135. shankuntlavany shabd ka arth dhundhia-
Ans:

SANSKRIT (Question 136 to 150)
136. Shandhi kurut Sthulo + Ato!
Ans:

137. Shandhi-vichhed kurut – pathantityantra!
Ans:

138. Uchitvakyam anveshayat!
Ans:

139. Asha sharkara payash: krute ashti-atashy vakyash samanarthi vaky dashayat!
Ans:

140. ___________pushtake likhati_____________lata!
Ans:

141. Kumbhkarah___________ upvishy danden chakrah bhramayati!
Ans:

142. sha: bhesh:____________pravishat!
Ans:

143. Paryavaranshy surksha___________kartvya!
Ans:

144. ’99’ sadkhya likhatah!
Ans:

145. Bhanave namah vakyashah saman prayog karot
Ans:

146. Ayam tadag tashmat jalashayat__________vartate!
Ans:

147. 11-50 ityukte k: samay:?
Ans:

148. _________Meghdutah rachitam
Ans:

149. S: ___________ bhojan karoti
Ans:

150. Esha__________shatika ashti!
Ans:

TET 2 Paper-2 Social Science Answer Key or Paper Solutions

76. Gujarat mate “Gurjar desh” a shabd prayog kaya shashkna samayma sharu thayelo?
Ans:

77. Dandikuch darmiyan potani dharpakad thay to dandikuch nu nretutv karva gandhia koni pasandgi kari hati?
Ans:

78. Hemchandracharynu Balpannu naam su hatu?
Ans:

79. Vibhag – 1 ne Vibhag – 2 sathe Yogy rite jodi sacho vikalp pasand kari javab apo
Ans:

80. Thanda yuddhana samaygala darmiyan mota bhagna vikashsil desho a kai niti apnavi?
Ans:

81. Aarthik ane Samajik samshyao no ukel kon lave chhe?
Ans:

82. Vibhag – 1 ne Vibhag – 2 sathe Yogy rite jodi sacho vikalp pasand kari javab apo
Ans:

83. Vishvma “Ozon divas” kyare ujavvama ave chhe?
Ans:

84. Manav shanshkritinu pratham sopan kayu chhe?
Ans:

85. Kaya Mandirone “Sangemarmarma kandarel kavy” ni upma apavama ave chhe?
Ans:

86. Bhartiy Vaidakshashtrna mahan pranetao kon ganay chhe?
Ans:

87. Nagarjun sagar Yojana kai nadi par aveli chhe?
Ans:

88. Mulraj solanki potani rajdhani kaya sthapit kari hati?
Ans:

89. Pirotan abhyaran shana mate janitu chhe?
Ans:

90. Rajyshabhamathi dar 2 varse ketla shabhyo nivrut thay chhe?
Ans:

91. Alaknanda ane bhagirathi kaya sthal pase ekbijane male chhe?
Ans:

92. Right to education act – 2009 kaya prakarni prathmik shalaone lagu pade chhe?
Ans:

93. Bhartiy bandharanne samajvani aavi kon puri pade chhe?
Ans:

94. Kaya prakarna Andajpatrma sarkari kharchane mehsuli aavak vade sarbhar karvama ave chhe?
Ans:

95. Gujarat nu kayu saher akik na vepar(Gharena) nu mahtvnu kendra chhe?
Ans:

96. Gujarat ma “Buero of indian standreds” ni kacheri kaya saher ma aveli chhe?
Ans:

97. Harshvardhan kaya sthale dar 5 varse dharm parishad ane dan mahotsavnu ayojan karto?
Ans:

98. Vibhag – 1 ne Vibhag – 2 sathe Yogy rite jodi sacho vikalp pasand kari javab apo
Ans:

99. Nichenamathi kayu havakhavanu sthal himalay ma avelu nathi?
Ans:

100. Nichenamathi ek jodku sachu nathi te sodhine javab aapo?
Ans:

101. Bangal, Bihar ane Orissama chalti drimukhi Shashanpaddhati kaya Governar General a nabud kari?
Ans:

102. Hindi rajyone emna jokhme paradhin banavvani yojna kai hati?
Ans:

103. Vibhag – 1 ne Vibhag – 2 sathe Yogy rite jodi sacho vikalp pasand kari javab apo
Ans:

104. Ghadela kayadano amal karvanu kaam je ang dwara thay tene su kehvay?
Ans:

105. Vibhag – 1 ne Vibhag – 2 sathe Yogy rite jodi sacho vikalp pasand kari javab apo
Ans:

106. Vistarni drashtia gujarat bharat ma kaya krame ave chhe?
Ans:

107. 21 mi june a suryna kirano kaya vrut par sidha pade chhe?
Ans:

108. Bhartno sauthi lambo national high way kaya shehrone jode chhe?
Ans:

109. S.S.C. pachhina abhyash kramoma abhyash kari rahela anusuchit jationa vidhyarthione kai yojna hethal shishyvruti apavama ave chhe?
Ans:

110. Nichenamathi ek jodku kharu nathi te shodhine uttar lakho?
Ans:

111. Sayuktt rashtrona ango ketla chhe?
Ans:

112. “Manavmundi” no khyal raju karnar Aarthshashtri kon hata?
Ans:

113. Sarkarni “Rashtriy van niti” anushar deshna darek gamoma ane shaheroma vruksho ugadvani jumbesh sharu thai chhe tenu naam su chhe?
Ans:

114. Vibhag – 1 ne Vibhag – 2 sathe Yogy rite jodi sacho vikalp pasand kari javab apo
Ans:

115. Bharatna rashtriy pratik tarike swikarayeli shih murti kaya dharmnu pratinidhitva kare chhe?
Ans:

116. Vanaspati Aaushadhni sathe Rashayan Aaushadh vaparvani sharuat kona dwara thai?
Ans:

117. Jangalo ange shanshodhan karti “Forest Research Institues” kaya sthale aveli chhe?
Ans:

118. Bandharan shabhana adhyksh kon hata?
Ans:

119. Shtapatya kalano mulyvan varaso dharavati Dada harini vaav kya aveli chhe?
Ans:

120. “Chutani olakhpatra” a shano Adharbhut Dashtavej chhe?
Ans:

121. Jwalamukhimathi fekhata vikhandit khadak – padartho mana nana pattharo kaya name olkhay chhe?
And:

122. Bangbhangni chalvalna mukhy 3 lakshanomathi kaya ek lakshano no shamavesh thato nathi?
Ans:

123. ‘Ganesh chaturthi & Shivaji jayanti’ jewa uttshavo ujavvanu kone sharu karelu?
Ans:

124. Kayu sutra subhash chandra bose nu nathi?
Ans:

125. ‘Mitramela’ naam ni sanstha kone sthapi hati?
Ans:

126. Ek Rekhanshvrutne suryni samethi pasar thata ketlo samay lage chhe?
Ans:

127. Bharatnu kayu Kharapani nu sarovar nathi?
Ans:

128. Kaya mandirne 6 malvanu shikhar chhe?
Ans:

129. Puratan samay na avseshona chokkash samay kalne janvani paddhati kai?
Ans:

130. Tadpatro k Bhojpatro upar lakhyel hastpatro koi ek sthale jova malti nathi te sthal kayu?
Ans:

131. Gujarat rajy mate kayu vidhan sachu nathi?
And:

132. Panchayatoni chutanima umedavari karnar nagrik ni ummar ketli hovi joia?
Ans:

133. Kaya Governer General a Bhartma angreji shikshan ni himayat kari hati?
Ans:

134. Kayu Jodku sachu nathi?
Ans:

135. Nichenamathi kayu vidhan sachu nathi?
Ans:

136. Kayu parvatiy shikhar unchayani drashtia vishvma bija krame chhe?
Ans:

137. Tajetarma himalayna kaya ghat dwara kailash-Mansarovarni saral yatrani shakyta ubhi thai chhe?
Ans:

138. Bharatma koromandal kinare kaya pavano shiyalama varsad lave chhe?
Ans:

139. ‘Ran thabhor’ ane ‘Sarikka’ kaya rajyma avela rashtriy udhyan ane abhyaran chhe?
Ans:

140. Ushnkatibandhiy varasadi jangaloni kai ek khasiyat nathi.
Ans:

141. Dilhi ni gadi par shashan karnar pratham mahila kon hati?
Ans:

142. Himalay na parvatiy shikharone unchayna kramne utarata kramma gothavo.
Ans:

143. Nichena paiki sarovarni kai jodi dariya kinare aveli (Lagoon) sarovarni chhe?
Ans:

144. Bhartiy nrutykala shetre kayu jodku sachu nathi?
And:

145. Kayu ek lakshan lajar paddhatinu nathi?
Ans:

146. Nichenu kayu jodku vikashsil deshonu chhe?
Ans:

147. Nichena paiki kai gufaoma shivjina pattharnu bhavy shilp ‘Trimurti’ avelu chhe?
Ans:

148. Suvarn chaturbhuj (Golden Kvodrileteral) Highway par avelu ek sthal nathi. kayu?
Ans:

149. Gujarat nu sauthi motu tel shetra kya avelu chhe?
Ans:

150. Gujaratma “Nyay hovo joy to malav talav juo” aa kahevat mujabnu malav talav kaya shaher ma avelu chhe?
Ans:

Official Answer Key of TET 2 2015 – ojas.guj.nic.in

GSEB TET-II Official Answer Key 26-7-2015 will be uploaded on either ojas.guj.nic.in or on www.gseb.org with in Few days. First Provisional Answer Key will be Declared after that FiNAL Answer Sheet will Uploaded of TET 2.

If you Find any Wrong Answer or Suggestion Please comment your Answers in Below Section.

9 thoughts on “GSEB TET 2 Answer Key 2015 Question Paper 26-07-2015 Solutions

 1. Paresh

  Plz Send Copy in Answersheet for Social Science Paper [1 to 150 questions]in Above Id..

  Reply
 2. Nazuma rayma

  Plz tet2 2015 (26/7/2015-16) nu risalt &Marit list muko

  Reply
 3. Nazuma rayma

  Plz tet2 2015/16 nu risalt send karo mara roll no. – 31043964

  Reply
 4. nikita

  Sir tet2ma he questions khota hats to have tenu board su nirnay lidho please reply email address

  Reply
 5. Nazuma rayma

  Plz send my tet2 risalt 26/7/2015
  My roll nombar is 31043964
  My email : nazuma35@gmail. Com

  Reply
 6. Pingback: Gujarat TET-2 Result 2015 result.sebgujarat.com - OJAS Gujarat™

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *