GPSSB TalaticumMantri Reexam Paper Solution 23-08-2015 | Section-C

By | August 24, 2015

Gujarat Panchayat Board Conducted Talati Cum Mantri Re Examination of Districts Gandhinagar, Sabarkantha, Jamnagar,  Rajkot and Porbandar on dated 23 August 2015. here we are Providing Talati Kam Mantri Answer Key / Paper Solutions (23-08-2015). GPSSB declared Provisional Answer Sheet in PDF format on its official website panchayat.gujarat.gov.in. All Appeared Candidate Can Download All Set Wise (Set-A, Set-B, Set-C, Set-D) Talati Mantri Answer Key from Below link or See Online it here.

gujarat-talati-bharti-answersheet-2015

talati mantri Answer key

Talati Kam Mantri Re-Examination Answer Key 23-08-2015 – panchayat.gujarat.gov.in

Questions Asked in Talati Question Paper

GPSSB Talati Cum mantri PROVISIONAL Answer Key ( Section C )

1. Gandhiji mate “Mahatma” shabd sau pehlo kone vaprelo?
Ans: C

2. Gujarati sahity akadaminu karyalay kya avelu chhe?
Ans: B

3. “Krodhi” no najikno virodharthi shabd kayo?
Ans: D

4. Gujaratni Narmada nadi nu junu naam shu?
Ans: C

5. Bhartna purv rashtrpati abdul kalamnu pushtak kayu?
Ans: D

6. Dr. Babasaheb ambedkar temna kaya kary mate vadhu janita chhe?
Ans: C

7. ‘Mena Gurjari’ natak na lekhak kon?
Ans: D

8. Tuki vartana shetre nondhpatr kary karnar kon?
Ans: C

9. kai mithai mushlimo bhartma lavya?
Ans: D

10. Javerchand meghani nu pushtak kayu?
Ans: C

11. Bharat deshno sauthi moto purshkar kayo ganay?
Ans: A

12. Paani shenu banelu chhe?
Ans: C

13. Bharatna kaya hindu raja bhalathi veses janita chhe?
Ans: B

14. (-3) ane 4 ni vache avata dhan purnakoni sankhya ketli thay?
Ans: D

15. Gandhijino sabarmati asharm kya avyo?
Ans: D

16. Banaras saher nu junu naam su?
Ans: C

17. When Amitab returned to the cinema much water_________been flowed
Ans: A

18. be rekhaoni chhedikathi anukon ni jod ane kuna ketala male?
Ans: C

19. Gujarati Bhashani pehli navalkatha kai?
Ans: D

20. Gujarati sahity parishad tarafthi prakashit thata sahitynu naam su?
Ans: D

21. Shikshake potani paseni 96 lakhotio ek vargna badha balakone sarkhi sankhyama vahechi, to ek pan lakhoti vadhi nahi. fari tene 72 chokleto pan vahechi, to ekey chokleto vadhi nahi, to aa vargma vadhuma vadhu ketla balako hase?
Ans: B

22. ‘Mand’ no najikno samanarthi kayo?
Ans: C

23. Bharat azaad thayu tyare angreji shashnna chhella Governer general kon hata?
Ans: C

24. kai jodani sachi?
Ans: A

25. Bharatna halna vadapradhan narendr modina vatannu gaam kayu?
Ans: A

26. 23x=64 hoy to x=?
Ans: C

27. ‘Gujarat’ shabd kaya shabd parathi badalaine banyo chhe?
Ans: C

28. ‘Jai Hind’ sutra kaya rajneta a apyu chhe?
Ans: B

29. Find a correct statement
Ans: C

30. Kai jodani sachi?
Ans: A

31. Shrimad bhagawat gita pushtakni chhapeli kimmat 65Rs. chhe tena par 20% valatar apay chhe. jo aa pushtak kharidia to ketla rupia chukavva pade
Ans: A

32. Gujarati bhashano sau pehla shabdkosh kaya lekhake taiyar karelo?
Ans: A

33. You______Your time provided you started early
Ans: C

34. 1 Ghanmitar barabar ketla litar?
Ans: A

35. Bharatna rashtrdhvajna safed pattama chakr chhe tenu naam su?
Ans: D

36. Bharatnu rashtriy pakshi kayu?
Ans: A

37. 1 thi 100 sudhima ekda ketla aave?
Ans: A

38. ‘Kalapi’ takhhlush konu naam chhe?
Ans: A

39. (3*6)3/(33*62) ni kimmat su thay?
Ans: D

40. _________a beautiful picture it is!
Ans: D

41. I can not but_______at his joke
Ans: A

42. Narmada nadima avel sadhubet par kaya mahapurushni vishwma sauthi unchi pratima banvani chhe?
Ans: B

43. ‘Ghana loko bhega thaya hoy te’ shbdsamuh mate vaprato shabd kayo sacho?
Ans: A

44. Saraswati chandr navalkathana lekhak kon?
Ans: D

45. She is the__________person in our village
Ans: C

46. “Matapita” kayo samash chhe?
Ans: B

47. Rashtrgit ‘jan-gan-man’ na kavi kon?
Ans: D

48. Bharatna pratham upvadaprashan kon hata?
Ans: A

49. Bharatni azaadina andolan darmiyan angrejone ‘quit india’ sutr kaya neta a apyu?
Ans: B

50. Ashutosh does not think____________this trick will work
Ans: C

51. hal bolati gujarati bhashana kai bhashana shabdo sauthi vadhu chhe?
Ans: D

52. Madhykalin gujarati sahityma kayo kavi ‘chhappa’ mate janito chhe?
Ans: C

53. ‘Janini jod sakhi nai jade re lol’. kavy panktina kavi kon chhe?
Ans: A

54. You are the man__________our professior respects the most
Ans: D

55. ‘Mere to giridhar gopal, dusara n koi’ pankti koni chhe?
Ans: B

56. Kaya hindi film kalakar sadina mayanak tarike olkhay chhe?
Ans: C

57. Kayu prani khadhapidha vagar saat-aanth divas sudhi rahi sake chhe?
Ans: A

58. ‘Bahosh’ no najikno samanarthi kayo?
Ans: C

59. ‘Mari ankhe kankuna sooraj aathmya’ kavy panktina kavi kon?
Ans: A

60. Bharatna kaya hindu raja ‘Dungarna undar’ tarike janita chhe?
Ans: A

61. Jo koi gan na upganoni sankhya 32 hoy, to te gan ni sabhy sankhya ketli male?
Ans: B

62. Bharatni sauthi lambi nadi kai?
Ans: A

63. ‘Gujarat vidhyapith’ ni sthapana kone kari?
Ans: B

64. I am found__________reading
Ans: A

65. ‘Ravindra’ shabd ni sandhi chhuti pado-kayu sachu?
Ans: D

66. I_________in time
Ans: B

67. Bharatnu rashtriy fal kayu?
Ans: D

68. Computer kaya be aankadaone olkhe chhe?
Ans: C

69. 25pie rh+ pie r2 a sutr kaya prakarna nalakarne lagu pade?
Ans: A

70. ‘Jay Jay Garvi Gujarat’ na kavi kon chhe?
Ans: A

71. Tharamomitar no paro ketlo aakdo batave to taavni sharuat kehvay?
Ans: B

72. Manashna sharirma hadka ketla hoy chhe?
Ans: C

73. Ravindrnath tagorna kaya pushtakne nobel prize malelu chhe?
Ans: D

74. Kayu vaky behudu chhe?
Ans: C

75. Raghu works in the office as if he___________a boss
Ans: D

76. Garami ghatine ketli thay to pani no baraf thay?
Ans: D

77. Nicheni sankhyaona juth paiki kayu juth pramanma nathi?
Ans: D

78. ‘Gramlakshmi’ na lekhak kon?
Ans: D

79. Vartul aalekhma badhi j mahitinu kul ansh maap ketlu thay?
Ans: A

80. Gandhijina mota putra harilal par lakhayel pushtak kayu?
Ans: C

81. Bharatna rashtrashvaj na rangono kayo kram sacho chhe?
Ans: D

82. Bharatni azadi mate subhash chandr bose a banavel lashkar nu naam su hatu?
Ans: D

83. _________Mt. Everest is the highest mountain in the world.
Ans: A

84. Gujaratnu kayu saher ‘shaksharbhumi’ tarike olkhayel chhe?
Ans: C

85. kai aakrutini parimiti sodhva mate ek j bajuna maapni jarur pade chhe?
Ans: D

86. One of the men__________the culprit from that mobile
Ans: B

87. Kaya cricketer ‘Cricketna bhagwan’ tarike janita thaya chhe?
Ans: D

88. The Girl____________at the door is my sister
Ans: B

89. Bharatnu rashtriy prani kayu?
Ans: C

90. Gandhijia lakhela pushtakoma sauthi vadhu janitu pushtak kayu chhe?
Ans: A

91. Kai jodani sachi chhe?
Ans: C

92. Gandhiyug ma thai gayel kavi beldi kai?
Ans: C

93. Bahupadina achalpadma chalno ghatank ketlo hoy chhe?
Ans: A

94. Lok sahityma sauthi vadhu kary karnar sahitykar kon?
Ans: B

95. Please__________the door
Ans: C

96. Kaya chhodna falmathi sutarao kaapad bane chhe?
Ans: A

97. Shubhangi karta vaishnavi 3 varsh nani chhe, jo banneni halni ummarno sarvalo 27 varsh thay chhe. aa vidhan nu samikaran nichenamathi kayu?
Ans: C

98. Rekha L ane M lamb rekhao chhe. tene sanketma___________darshavay?
Ans: B

99. Gujarati sahity parishadana halna pramukh kon chhe?
Ans: D

100. Kayu Vaky sachu?
Ans: D

Official Answer Key of Talati Cum Mantri 2015 – ojas.guj.nic.in

Gujarat Panchayat Vibhag very soon declared Official Answer Key of Talati Mantri Exam. as Provisional Answer Key Published. If any objections in answer key send objections with necessary valid proof to Panchayat Department.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *