તમારો મિત્ર ક્યાં ફરે છે, શું છે કોઈના લોકેશનને ટ્રેક કરવાની રીત ?

લોકેશનને ટ્રેક કરવાની રીત

જો તમે ગૂગલ પરના નંબર દ્વારા લાઈવ લોકેશન જાણવાનો પ્રયાસ કરશો તો હેકર્સની જાળમાં ફસાઈ શકો છો. હેકર્સે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ …

Read more

ટ્રેક્ટર લેવા માટે સરકાર આપશે 6 લાખ ની સહાય ટ્રેકટર વીથ ટ્રોલી યોજના 2023

ટ્રેકટર વીથ ટ્રોલી યોજના 2023

ટ્રેકટર વીથ ટ્રોલી યોજના 2023 : આ યોજના હેઠળ ગુજરાત રાજ્યમાં વસતાં આદિજાતિ ખેડૂતોને રૂ.૬.૦૦ લાખ પ્રમાણે ટ્રેકટર આપવાની યોજના …

Read more