ઇ શ્રમ કાર્ડ નવું લિસ્ટ જાહેર : લિસ્ટમાં તમારું નામ હસે તો જ મળશે 1000 રૂપિયા, આવી રીતે ચેક કરો નામ

ઇ શ્રમ કાર્ડ નવું લિસ્ટ જાહેર: સરકાર ઈ–શ્રમ કાર્ડ ધરાવતા શ્રમિકોના ખાતામાં ભરણ-પોષણ ભથ્થુ જાહેર કરી રહી છે. શ્રમિકોના ખાતામાં …

Read more

NCS Portal Registration 2023 : દેશના બેરોજગાર યુવાનો માટે અરજી કરવાની, નોકરી મેળવવાની સુવર્ણ તક

NCS Portal Registration 2023

NCS Portal Registration 2023 આ એક પોર્ટલ છે. દેશમાં ડિજીટલ ઈન્‍ડિયા અને ડિજીટલ ગુજરાત જેવા પોર્ટલ બનાવવામાં આવેલા છે. ગુજરાતમાં …

Read more

NMMS Exam 2022 Quiz-1

NMMS Exam 2022 Quiz-1: The main objective of the NMMS Exam 2022 Quiz  created by the Central Government is to motivate the …

Read more