માનવ ગરીમા યોજના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ લાભાર્થીઓમાં તમારું નામ છે કે નથી ફટાફટ ચેક કરો

માનવ ગરીમા યોજના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ લાભાર્થીઓ

માનવ ગરીમા યોજના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ લાભાર્થીઓ ની યાદી બહાર પડી ગઈ છે. જેમાં કોમ્પ્યુટરાઇઝ ડ્રો દ્વારા લાભાર્થીઓ પસંદ કરવામાં આવ્યા …

Read more

ભારત સરકારનું નવું ઓનલાઇન પોર્ટલ જેમાં મળશે તમામ સરકારી યોજનાઓની માહિતી: My Scheme Online Portal

My Scheme Online Portal

My Scheme Online Portal:સરકારી યોજનાઓ માટે ઓલ-ઈન-વન સોલ્યુશન,તાજેતરના વર્ષોમાં, ભારત સરકારે શિક્ષણ, આરોગ્યસંભાળ અને નાણા જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નાગરિકોને મદદ …

Read more

Gujrera Rules: રેરા ગુજરાત નિયમોની સમજ ગુજરાતીમાં, રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગ પર RERA ની અસર

Gujrera Rules

રિયલ એસ્ટેટ (રેગ્યુલેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) એક્ટ, 2016 એ ભારતમાં રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રનું નિયમન કરવાનો કેન્દ્રીય કાયદો છે. તે ઘર ખરીદનારાઓને …

Read more

Kariyana Dukan Sahay Yojana 2023: હવે કરિયાણાની દુકાન ખોલવા માટે સરકાર તરફથી મળશે રૂપિયા 75,000 ની સહાય

Kariyana Dukan Sahay Yojana 2023

Kariyana Dukan Sahay Yojana 2023 : ભારત સરકારના તેના નાગરિકોના જીવનને સુધારવાના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે, ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર …

Read more

ટ્રેક્ટર લેવા માટે સરકાર આપશે 6 લાખ ની સહાય ટ્રેકટર વીથ ટ્રોલી યોજના 2023

ટ્રેકટર વીથ ટ્રોલી યોજના 2023

ટ્રેકટર વીથ ટ્રોલી યોજના 2023 : આ યોજના હેઠળ ગુજરાત રાજ્યમાં વસતાં આદિજાતિ ખેડૂતોને રૂ.૬.૦૦ લાખ પ્રમાણે ટ્રેકટર આપવાની યોજના …

Read more