મફત પ્લોટ યોજના 2022 | મફત પ્લોટ પ્લાન ફોર્મ 2022

મફત પ્લોટ યોજના 2022

મફત પ્લોટ યોજના 2022: ગુજરાત પંચાયત વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઘરવિહોણા પરિવારોને મકાન બનાવવા માટે મફત પ્લોટ યોજના અમલમાં મૂકવામાં …

Read more

નમો ટેબ્લેટ સહાય યોજના (Namo Tabletana Sahay Yojana ): ફક્ત 1000 માં મેળવો ટેબ્લેટ (વિદ્યાર્થીઓ માટે જ)

Namo Tabletana Sahay Yojana

નમો ટેબ્લેટ સહાય યોજના (Namo Tabletana Sahay Yojana ): ગુજરાત સરકાર વિદ્યાર્થીઓને ટેબલેટ આપી રહી છે કે જેઓ ઘોરણ 10મું કે …

Read more

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો