બ્રહ્માંડની અત્યાર સુધીની સૌથી હાઇ રેઝોલ્યુશનવાળી NASA એ લીધેલ રંગીન તસવીરો

સૌથી હાઇ રેઝોલ્યુશનવાળી NASA એ લીધેલ રંગીન તસવીરો

હાઇ રેઝોલ્યુશનવાળી NASA એ લીધેલ રંગીન તસવીરો : નાસાએ જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપમાંથી પ્રથમ પૂર્ણ-રંગીન છબીઓનું અનાવરણ કર્યું નાસા વેબ …

Read more

રેશનકાર્ડ લિસ્ટ ગુજરાત 2022:તમને કેટલું રાશન મળે છે જાણો

રેશનકાર્ડ લિસ્ટ ગુજરાત 2022

રેશનકાર્ડ લિસ્ટ ગુજરાત 2022: ગરીબોની ખાદ્ય સુરક્ષા માટે રાજ્યમાં જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા લાગુ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત રાજ્ય હેઠળના અન્ન …

Read more