તલાટી પરીક્ષાની તૈયારી માટેનું બેસ્ટ પેપર, તલાટી મોડેલ પેપર નંબર 6

તલાટી મોડેલ પેપર નંબર 6 : GPSSB Talati Model Paper 6 | ગુજરાત તલાટી ભરતી જેમાં ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) ગાંધીનગર દ્વારા તલાટી ની ખાલી જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ પોસ્ટ માં તલાટી મોડેલ પેપર 2022 જોઈશું તલાટી મોડેલ પેપર pdf (Talati Model Paper ) વિશે માહિતી આપેલ છે .

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો
Telegram ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો
Google News પર Follow કરવા અહીં ક્લિક કરો
Facebook Page Like કરવા અહીં ક્લિક કરો

તલાટી મોડેલ પેપર નંબર 6

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB)
જાહેરાત નં10/202122
પોસ્ટનું નામગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી ( તલાટી કમ મંત્રી )
આર્ટિકલનો પ્રકારમોડેલ પેપર 6
જોબ સ્થાનસમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં

આ પણ વાંચો :-

તલાટી મોડેલ પેપર નંબર 6અહીં ક્લિક કરો
તલાટી સિલેબસઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

2 thoughts on “તલાટી પરીક્ષાની તૈયારી માટેનું બેસ્ટ પેપર, તલાટી મોડેલ પેપર નંબર 6”

Leave a Comment