સરકારી મોજણી વિશે માહિતી: Sarkari Mojani, Full Details About Government Demarcation

Spread the love


Sarkari Mojani | સરકારી મોજણી : સીમાંકન એ એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે જે ઘર અથવા વ્યાપારી જમીન બનાવવાનું આયોજન કરતા પહેલા આવે છે. જમીનનું સીમાંકન એટલે જમીન/પ્લોટની માપણી નકલ. આ સર્વે દ્વારા કરવામાં આવે છે. ક્યારેક સરકાર દ્વારા તો ક્યારેક ખાનગી કંપની દ્વારા. તેમાં માલિક તેમજ પડોશી જમીન માલિક બંને સામેલ છે. સીમાંકન મોજણી સેવાઓ તરીકે પણ ઓળખાય છે.

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો
Telegram ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો
Google News પર Follow કરવા અહીં ક્લિક કરો
Facebook Page Like કરવા અહીં ક્લિક કરો

Sarkari Mojani |સરકારી મોજણી

સર્વેયર જમીન માપણી કરે છે અને સત્તાધિકારી પ્રમાણપત્રના પ્રકાર મુજબ જમીન મોજણી પ્રમાણપત્ર આપે છે એટલે કે સધી મોજણી, અતિત અતાડી મોજીની, અતિ-અતિ-તતાડી મોજાની આ તમામ સીમાંકન સેવાઓના સંદર્ભમાં કિંમત વિગતોમાં આપવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારના નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર (NIC) એ મહેસૂલ વિભાગના સહકારથી એક સિસ્ટમ બનાવી છે જેને ‘ભૂમિ અભિલેખ’ કહેવામાં આવે છે .ભૂમિ અભલેખે જમીન માલિકને સ્માર્ટ કાર્ડ પ્રદાન કરવા માટે બનાવ્યું છે અને તે પણ (7/12) ઉત્તરા આપવાનું વચન આપે છે. ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ.

જમીનનો રેકોર્ડ મૂળભૂત રીતે જમીનને લગતા તમામ અધિકારો, નોંધણી, અધિકારોના રેકોર્ડ, ભાડુઆત અને પાક નિરીક્ષણ રજીસ્ટર વગેરે જમીનના રેકોર્ડમાં સુરક્ષિત છે. આમાં જમીનનું કદ, જમીનની પ્રકૃતિ, પાકને લગતી જમીન અને તેની આર્થિક માહિતી પણ સામેલ છે.

મોજણીના વિવિધ પ્રકાર

 • સાધી મોજણી
 • તાતડી મોજણી
 • અતિ-તતાડી મોજણી
 • અતિ-અતિ-તતાદિ મોજણી
  મોજાની પ્રમાણપત્ર (મોજણીશુલક) મેળવવા માટેનો સમયગાળો
  1) સાધી મોજણી: સાધી મોજણી સાથે મોજાની પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે 6 થી 8 મહિનાનો સમય લાગે છે
  2) તાતડી મોજણી: તાતડી મોજણી સાથે મોજાની પ્રમાણપત્ર મેળવવામાં 3 થી 4 મહિનાનો સમય લાગે છે
  3) અતિતાડી મોજણી: અતિતતાડી મોજણી સાથે મોજાની પ્રમાણપત્ર મેળવવામાં 1 થી 2 મહિનાનો સમય લાગે છે
  4) અતિ-અતિ-તતાડી મોજણી: મોજણી પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે 15 દિવસથી 1 મહિનાનો સમય લાગે છે.

સીમાંકન પ્રમાણપત્ર ક્યારે જરૂરી છે?

 • જ્યાં સુધી તમે તમારા નામે જમીન ધરાવો છો ત્યાં સુધી સીમાંકન પ્રમાણપત્ર આવશ્યક છે.
 • તમારે વિવાદિત જમીનના કિસ્સામાં મોજાની પ્રમાણપત્રની પણ જરૂર છે. કોઈપણ જમીનની માલિકીનો પુરાવો એ પુરાવો છે. જમીન ખરીદતી વખતે, વેચનારની પૃષ્ઠભૂમિ અને સત્ય પણ જાણી શકાય છે.
 • જ્યારે સેલ-ટ્રાન્ઝેક્શન પૂર્ણ થાય ત્યારે સબ-રજિસ્ટ્રારની ઑફિસમાં મોજાની પ્રમાણપત્ર આવશ્યક છે. તે બેંક પાસેથી ફોર્મ ક્રેડિટ / લોન માટે પણ જરૂરી છે.
 • કોઈપણ સિવિલ ટ્રાયલ દરમિયાન કોર્ટમાં તે જરૂરી છે. આ ઉપરાંત અંગત કારણોસર પણ કેટલીકવાર સીમાંકન પ્રમાણપત્રની જરૂર પડે છે.

ભૂમિ અભિલેખ સાથે, લોકો ચોક્કસ જમીનની તમામ માહિતી ઓનલાઈન મેળવી શકશે. મતલબ કે જમીનની ખરીદી, તેને લગતી માહિતી માત્ર એક ક્લિક દ્વારા મેળવી શકાશે. મ્યુટેશન એન્ટ્રી પણ ઓટોમેટિક હશે; તેઓએ તલાટીની મુલાકાત લેવાની જરૂર રહેશે નહીં. લોકો એ પણ જાણી શકશે કે વ્યક્તિ કોના નામે નોંધાયેલ છે અને કઈ જમીન સરકારી છે.

આ પણ વાંચો :-

મોજણી પ્રમાણપત્ર માટે ખર્ચ

 • સાધી મોજાની: સાધિ મોજણી સાથે સીમાંકન પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે રૂ. 3000 થી 5000 લે છે.
 • Tatadi Mojani Tatadi Mojani સાથે સીમાંકન પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે 6000 થી 10000 રૂપિયા લાગે છે
 • અતિ-તતાડી મોજાની: અતિ-તતાડી મોજાની સાથે સીમાંકન પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે આશરે રૂ. 10,000 થી 20,000 જેટલો સમય લાગે છે
 • અતિ-અતિ-તતાડી મોજાની: અતિ-અતિ-તટાડી મોજાની સાથે તાતડી મોજાની 4 ગણી લે છે

સીમાંકન માટે દસ્તાવેજની આવશ્યકતા છે?


જમીન સીમાંકન પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે, અમારે નીચેનાની જરૂર છે-

 • 7/12 પ્રમાણપત્ર: જમીનની માલિકીના પુરાવા માટે
 • મોજાની એપ્લિકેશન: મોજણી પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરવા માટેની અરજી
 • બાજુના માલિકનું નામ અને સરનામું
 • અરજીકર્તાનો આઈડી પ્રૂફ: પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, વગેરે.
 • સાધી મોજણી
 • તાતડી મોજણી
 • અતિ-તતાડી મોજણી
 • અતિ-અતિ-તતાદિ મોજણી
  મોજાની પ્રમાણપત્ર (મોજણીશુલક) મેળવવા માટેનો સમયગાળો
  1) સાધી મોજણી: સાધી મોજણી સાથે મોજાની પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે 6 થી 8 મહિનાનો સમય લાગે છે
  2) તાતડી મોજણી: તાતડી મોજણી સાથે મોજાની પ્રમાણપત્ર મેળવવામાં 3 થી 4 મહિનાનો સમય લાગે છે
  3) અતિતાડી મોજણી: અતિતતાડી મોજણી સાથે મોજાની પ્રમાણપત્ર મેળવવામાં 1 થી 2 મહિનાનો સમય લાગે છે
  4) અતિ-અતિ-તતાડી મોજણી: મોજણી પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે 15 દિવસથી 1 મહિનાનો સમય લાગે છે
 • સાધી મોજણી: સાધિ મોજાની સાથે સીમાંકન પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે રૂ. 3000 થી 5000 લે છે.
 • Tatadi Mojani Tatadi Mojani સાથે સીમાંકન પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે 6000 થી 10000 રૂપિયા લાગે છે
 • અતિ-તતાડી મોજણી: અતિ-તતાડી મોજણી સાથે સીમાંકન પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે આશરે રૂ. 10,000 થી 20,000 જેટલો સમય લાગે છે
 • અતિ-અતિ-તતાડી મોજણી: અતિ-અતિ-તટાડી મોજાની સાથે તાતડી મોજાની 4 ગણી લે છે
 • સ્થાનો, મોજાણીના પ્રકારોને ધ્યાનમાં રાખીને કિંમતો બદલાઈ શકે છે.


હદ્દા કયામ મોજણી:


બાઉન્ડ્રી ફિક્સેશન સીમાંકન (હદ્દા કયામ મોજણી) એ એક સરળ ગણતરી છે. આમાં સીમાના નિશાનોનું વાસ્તવિક સ્થાન, તેમજ કાગળ પરની જગ્યાનો નકશો (ગણતરીનો નકશો), તમામ સીમાઓનું સ્થાન, પ્લોટ નંબર અને જૂથ નંબર અથવા સર્વે નંબરનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય રીતે તમામ સ્થળોએ કાયમી ગણતરીની જરૂર હોય છે ઉદાહરણો: જગ્યાની ગણતરી, બાંધકામ પરવાનગી, જમીનની ખરીદી વગેરે.

બિન શેટી મોજણી (બિન કૃષિ અથવા NA સીમાંકન):


પ્લોટ બનાવતી વખતે, અંતિમ નકશાનો ઉપયોગ બાંધકામના કબજાના પત્રો મેળવવા, માર્ગ આરક્ષણ અને મંજૂરી માટે ફાઇલ કરતી વખતે બિનપ્રેરિત ગણતરીઓની ગણતરી માટે થાય છે. (એકવાર બાંધકામનો નકશો મંજૂર થઈ જાય પછી, કાયમી માપને બદલે મનસ્વી ગણતરી કરવાની હંમેશા સલાહ આપવામાં આવે છે.)
આ માપન મહારાષ્ટ્રમાં જૈમિન મોજાની માટે foot2feet પર ઓનલાઈન અરજી કરીને પણ કરવામાં આવે છે.

કોર્ટ કમિશન મોજાણી


કોર્ટ કમિશન મોજણી જમીનની સીમાઓ વચ્ચેના વિવાદના કિસ્સામાં કરવામાં આવે છે અથવા જો મકાનમાલિક અતિક્રમણ પર સહી ન કરે અથવા અતિક્રમણ ન કરે.
જો ગણતરી મંજૂર ન હોય તો નાયબ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ઓફ લેન્ડ રેકર્ડ, કાઉન્ટીંગ અપીલને અપીલ કરી શકાય છે.

સિવિલ કોર્ટના આદેશો, ત્રણ મહલના અધિકારો – રેકોર્ડ (7/12), ગણતરી ફીની ચુકવણી માટેના ઇન્વોઇસ, પ્રતિવાદીઓ અને પ્રતિવાદીઓના નામના કિસ્સામાં દસ્તાવેજો જરૂરી છે.

જમીન વિવાદના કિસ્સામાં સીમાંકન પ્રમાણપત્ર


જમીનની હદમાં ધારકો વચ્ચેના વિવાદના કિસ્સામાં, સિવિલ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કરવામાં આવે છે અને કોર્ટ / વિભાગના કમિશનર / અધિકારીને વાદી અને પ્રતિવાદીઓની ગણતરી માટે મોકલવામાં આવે છે.
જો કોઈ જમીનમાલિક તેમની જમીનનો ઉપયોગ બિન-ખેતીના હેતુઓ માટે કરવા માગે છે, તો તે હેતુ માટે મહારાષ્ટ્ર જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, 1966ની કલમ 44 હેઠળ મહેસૂલ વિભાગની પરવાનગી સાથે, તે હેતુ માટે જમીનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ગણતરી કરો અને ક્રમમાં ઉલ્લેખિત છે.

પ્રમાણિત સીમાંકન પ્રમાણપત્ર


ડુપ્લિકેટ (પ્રમાણિત) અરજી કોરા કાગળ પર, જરૂરી નકલનો ઉલ્લેખ કરીને, ગામ, તાલુકા, જિલ્લા વગેરેના નામનો ઉલ્લેખ કરીને પ્રદાન કરવી જોઈએ. અરજી કોઈપણ વ્યક્તિને કરી શકાય છે. એપ્લિકેશન રૂ.માં ઉપલબ્ધ છે. તમારે કોર્ટ ફીની ટિકિટ લેવી જોઈએ.

“કે પ્રાત”

“કે પ્રાત” એ ગણતરીની મૂળ નકલ છે. તે માલિકને આપવામાં આવેલી બાળ નકલ છે. K અને B નકલો જમીન રેકોર્ડ સેલમાં નોંધવામાં આવે છે. જ્યારે જમીન માલિકે કોર્ટમાં માપણીની નકલ ઉમેરવાની જરૂર હોય, કામ માટે, જમીનના વેચાણ માટે, માપણી, બાંધકામ પરવાનગી, ઝોનિંગ પ્રમાણપત્ર, સરકારી વળતર માટે, તેણે માપણી કોપ જોડવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.

હું મોજણી પ્રમાણપત્ર ક્યાંથી મેળવી શકું?


તમે મોજણી પ્રમાણપત્ર માટે પાત્ર છો જ્યાં સુધી તમારી પાસે જમીન અને સીમાંકન પ્રમાણપત્ર કમિશનર અને નિયામક લેન્ડ રેકર્ડ ઓફિસ માટે સંબંધિત કચેરી છે. પુણેમાં, તે કાઉન્સિલ હોલ પાસે છે.


Spread the love

3 thoughts on “સરકારી મોજણી વિશે માહિતી: Sarkari Mojani, Full Details About Government Demarcation”

Leave a Comment