બ્રહ્માંડની અત્યાર સુધીની સૌથી હાઇ રેઝોલ્યુશનવાળી NASA એ લીધેલ રંગીન તસવીરો

સૌથી હાઇ રેઝોલ્યુશનવાળી NASA એ લીધેલ રંગીન તસવીરો

હાઇ રેઝોલ્યુશનવાળી NASA એ લીધેલ રંગીન તસવીરો : નાસાએ જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપમાંથી પ્રથમ પૂર્ણ-રંગીન છબીઓનું અનાવરણ કર્યું નાસા વેબ …

Read more

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો